ارتباط با ما

دفتر مرکزی و فروش : تبریز – اتوبان شهید کسائی – روبروی لاله – منطقه صنعتی شهید مدنی – شماره ۲۶

کارخانه : آذر شهر – نرسیده به پلیس راه شهرک صنعتی غرب قطعه ۱۸۶

شماره تلفن :

۰۴۱-۳۳۴۴۷۸۵۶۶-۸

۰۴۱-۳۴۴۶۰۵۶۷

۰۴۱-۳۴۷۹۶۷۴۱

فاکس :

۰۴۱-۳۴۴۷۳۵۲۲

صندوق پستی :

۵۱۷۴۵-۳۶۳

کد پستی :

۵۱۷۹۶۴۱۳۴۹

پست الکترونیک :

info@azartablu.com