ارتباط با ما

دفتر مرکزی و فروش : تبریز – اتوبان شهید کسائی – روبروی لاله – منطقه صنعتی شهید مدنی – شماره ۲۶

کارخانه : جاده تبریز آذرشهر نرسیده به پلیس راه جنب نیروگاه حرارتی جاده ینگی کنده شهرک صنعتی غرب قطعه ۱۸۶ و ۱۸۷

مدیرعامل و مدیریت شرکت: یونس بهبودی

شماره تلفن کارخانه:

۰۴۱۳۲۴۶۰۱۲۴

۳۲۴۶۰۱۴۳

۰۴۱۳۲۴۶۰۱۵۱

شماره تلفن دفتر مرکزی:

۰۴۱-۳۴۳۸۲۵۶۶-۸

۰۴۱-۳۴۳۸۲۰۶۷

۰۴۱-۳۴۷۹۶۷۴۱

فاکس :

۰۴۱-۳۴۳۸۲۵۲۲

صندوق پستی :

۵۱۷۴۵-۳۶۳

کد پستی :

۵۱۷۹۶۴۱۳۴۹

پست الکترونیک :

info@azartablu.com

اینستاگرام شرکت