eee

[text* your-name placeholder “Name”]
[email* your-email placeholder “Email”]
[text* your-subject placeholder “subject”]
[textarea* your-message placeholder “Message”]
[submit “Send”]

[your-subject]
[your-name]
از : [your-name] <[your-email]>
موضوع: [your-subject]

محتوای پیام :
[your-message]


این ایمیل از فرم تماس در همیار (http://demo.hamyarwp.com/evision) ارسال شده است.
godarzihasan@yahoo.com
Reply-To: [your-email]

[your-subject]
همیار
محتوای پیام :
[your-message]


این ایمیل از فرم تماس در همیار (http://demo.hamyarwp.com/evision) ارسال شده است.
[your-email]
Reply-To: godarzihasan@yahoo.com

پیام شما با موفقیت ارسال شد. متشکریم.
ارسال پیام با شکست مواجه شد.لطفا بعدا امتحان کنید یا از روش های دیگری با مدیر سایت تماس بگیرید.
خطای اعتبار سنجی رخ داده است. لطفا زمینه های الزامی را پر کرده و دوباره دکمه ی ارسال را بزنید.
ارسال پیام با شکست مواجه شد.لطفا بعدا امتحان کنید یا از روش های دیگری با مدیر سایت تماس بگیرید.
برای ادامه لطفا شرایط را بپذیرید.
لطفا تمام زمینه های مورد نیاز را پر کنید
این ورودی بیش از حد طولانی می باشد.
این ورودی بیش از حد کوتاه است.
فرمت تاریخ نامعتبر به نظر می رسد.
این تاریخ بیش از حد زود است.
این تاریخ بیش از حد دیر است.
بارگذاری پرونده ناموفق بود.
فرمت این پرونده مجاز نمی باشد.
این پرونده بیش از حد بزرگ است.
بارگذاری پرونده ناموفق بود. خطایی رخ داده است.
فرمت شماره نامعتبر به نظر می رسد.
این شماره بیش از حد کوچک است.
این تعداد بیش از حد بزرگ است.
پاسخ شما صحیح نیست.
کد وارد شده صحیح نیست.
آدرس ایمیل نامعتبر به نظر می رسد.
لینک نامعتبر به نظر می رسد.
شماره تلفن نامعتبر به نظر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *